General
  Arxiu
Administració


  MULTIMÈDIA


Entrevista en Radio Banyeres | 2014





Entrevista en Radio Banyeres | 2013





XXXII Jornades Musicals de l'Octavari de Sant Jordi "Passió Segons San Mateu " | 2011
Confraria de Sant Jordi




Missa Major del dia de Sant Jordi | 2011
Confraria de Sant Jordi




Trasllat de Sant Jordi | 2011
Confraria de Sant Jordi




Festa de Sant Jordi. 23 d'abril . Disabbte de Glória | 2011
Confraria de Sant Jordi




Explicació de Funcionament de la pàgina Web | 2011
Confraria de Sant Jordi




Presentació de la Pàgina Web de la Confraria | 2011
Confraria de Sant Jordi




Reliquia de Sant Jordi | 2010
Confraria de Sant Jordi




Llegenda de Sant Jordi | 2010
Associació de la Llegenda




XXXI Jornades Musicals de l'Octavari de Sant Jordi "Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola" | 2010
Confraria de Sant Jordi




Dia del Sant Crist | 2010
Confraria de Sant Jordi




Estrena de la Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola | 2010
Confraria de Sant Jordi




Processó de Sant Jordi | 2010
Confraria de Sant Jordi




Trasllat de Sant Jordi | 2010
Confraria de Sant Jordi




Restauració de l'anda de Sant Jordi | 2010
Confraria de Sant Jordi




Restauració de la Imatge de Sant Jordi "el Xicotet" | 2010
Confraria de Sant Jordi




Reliquia de Sant Jordi | 2009
Confraria de Sant Jordi




Dia del Sant Crist | 2009
Confraria de Sant Jordi




Dia de Sant Jordi | 2009
Confraria de Sant Jordi




Trasllat de Sant Jordi | 2009
Confraria de Sant Jordi




Conte: "Ja arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola" | 2009
Vicent Berenguer i Clara Berenguer, il·lustracions: Josep Miquel Martínez




Presentació del llibre "Ja Arriba Sant Jordi a Banyeres de Mariola" | 2009
Confraria de Sant Jordi




Ja Tot es Festa | 2009
Confraria de Sant Jordi




Reliquia de Sant Jordi | 2008
Confraria de Sant Jordi




Restauració de l'altar de Sant Jordi | 2005
Confraria de Sant Jordi




Concert en conmemoració del 75é aniversari de la fundació de la Confraria de Sant Jordi | 2003
Confraria sant Jordi




Monument a Sant Jordi | 2002
Confraria de Sant Jordi




Resum junta directiva 1994/1998. | 1998
Miró Producciones




L'Ermita de Sant Jordi. | 1989
Confraria de Sant Jordi.




Cel.lebració del vuité sector de les festes de commemoració del II Centenari de l’arribada de la Reliquia de Sant Jordi | 1981
Desconegut




Primera representació de la Llegenda de Sant Jordi | 1981
José Martínez Sempere




Ofrena conmemorativa del II Centenari de l'arribada de la Reliquia de Sant Jordi | 1980
José Martínez Sempere




50 aniversari de la proclamació canònica de Sant Jordi com a Patró de Banyeres de Mariola. | 1977
José Martinéz Sempere




Salves 25 d'abril | 1977
Modesto Micó




Així és el meu poble: Banyeres de Mariola | 1977
José Martinéz Sempere




Himne a la Festa | 1977
Modesto Micó







JUNTES DIRECTIVES
MAJORALS
CONSILIARIS
ARTICLES
FONS DOCUMENTAL
PUBLICACIONS
PREMSA
MULTIMÈDIA
JORNADES MUSICALS
LLIBRE D’OR