Administració
Insígnia membres de la Junta Directiva

En la 4a Assemblea General Ordinŕria de la Confraria de Sant Jordi, es va aprovar per unanimitat la insígnia que identificarŕ la Junta Directiva a partir d´ara.

La insígnia inclou els elements que identifiquen l'essčncia i la raó de ser de la Confraria; en el centre Sant Jordi, en la part inferior als peus del Sant, una vista del nostre poble de Banyeres de Mariola; en el fons la creu de Sant Jordi, com a signe del seu martiri i de l'esforç i servici que la Junta Directiva fa per a major glňria de Sant Jordi i al nostre poble; al voltat del conjunt la llegenda “Confraria de Sant Jordi de Banyeres de Mariola” que ens identifica; tancant el perímetre una xicoteta orla decorativa que enriquix i ornamenta tot el conjunt.

La nova insígnia, només podrŕ ser utilitzada pels membres de la Junta Directiva, que siguen membres en actiu, o els membres que hagen pertangut a les anteriors juntes directives, i només en els actes que se'ls reconega com a junta directiva.

Al ser la Confraria una associació religiosa sense ŕnim de lucre, i dependre fonamentalment de les aportacions, donatius i col.laboració desinteressada dels seus confrares i veďns del nostre poble, es de plata, per a evitar qualsevol mostra d'ostentació.

A partir de hui la nova insígnia estarŕ a disposició de tots els membres de les juntes directives, actives o no, de la Confraria que la sol.liciten al preu de 26,00.-€

En cas d'haver d'enviar-se per qualsevol mitjŕ de transport consultar els costos d'enviament.    Es pot adquirir fent un donatiu
de 26 euros que es dipositarà
a la seu de la Confraria de
Sant Jordi de Banyeres de Mariola.